Terapia słowem i ruchem

"Im lepiej rozumiesz siebie i swoje emocje, tym bardziej zaczynasz kochać to, co jest."

Baruch De Spinoza

O byciu psycholożką i psychoterapeutką

Wierzę, że proces terapeutyczny to najlepsza forma poznania siebie i bezpiecznej pracy nad zrozumieniem relacji, które budujemy z innymi ludźmi. Jako psycholożka i psychoterapeutka w zgłębianiu rozumienia psychiki ludzkiej kładę szczególną uwagę na rolę ciała i ruchu. Zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym korzystam z poznanych technik pracy terapeutycznej i rosnącego doświadczenia. Z ogromną pasją odnoszę się do swojego zawodu. Swoich pacjentów zawsze staram się obdarzać pełnym szacunkiem oraz empatią, zapewniając im maksymalne wsparcie i pełną dyskrecję.

Psychoterapia tańcem i ruchem

Obowiązek ruchu lub znajomość tańca nie jest wymogiem uczestnictwa w psychoterapia tańcem i ruchem. Za aspektem ruchowy również uznawane są oddech, zmiana postawy czy ton głosu. Praca w nurcie Dance Movement Psychotherapy integruje obszar myśli, emocji, odczuć z ciała i ruchu, dzięki czemu osoba staje się świadoma istniejących połączeń.

Psychoterapia jest procesem o działaniu wielowymiarowym. Gdy poprawie ulega lepsze rozumienie siebie, zmiana zaczyna być odczuwalna i dostrzegalna w wielu pozostałych obszarach życia człowieka. Poza funkcją leczącą, terapia pełni również rolę wspierającą, ucząc wykorzystywać własny potencjał.

Psychoterapia tańcem i ruchem jest metodą, która mówi o tym, że ciało i psychika są ze sobą połączone i poddają się wzajemnym wpływom. Od pozostałych nurtów różni się możliwością wykorzystania ruchu oraz doświadczeń cielesnych jako punktu wyjścia do wspólnej eksploracji i lepszego rozumienia tematu psychologicznego, którego dany ruch może być wyrazem. Dzięki temu, to co trudno jest wyrazić werbalnie, może zostać wyrażone poprzez ciało, a zmiany na poziomie ciała mogą wpływać na stan psychiki.

Obowiązek ruchu lub znajomość tańca nie jest wymogiem uczestnictwa w psychoterapia tańcem i ruchem. Za aspektem ruchowy również uznawane są oddech, zmiana postawy czy ton głosu. Praca w nurcie Dance Movement Psychotherapy integruje obszar myśli, emocji, odczuć z ciała i ruchu, dzięki czemu osoba staje się świadoma istniejących połączeń.

Psychoterapia jest procesem o działaniu wielowymiarowym. Gdy poprawie ulega lepsze rozumienie siebie, zmiana zaczyna być odczuwalna i dostrzegalna w wielu pozostałych obszarach życia człowieka. Poza funkcją leczącą, terapia pełni również rolę wspierającą, ucząc wykorzystywać własny potencjał.

Oferta

Psychoterapia dla kobiet w ciąży i diady (matka-niemowlę)

Społecznie ciąża kojarzy się ze stanami radości, oczekiwania, miłości. Natomiast psychologia widzi ten stan w szerszej perspektywie, z całą paletą emocji. Głęboka emocjonalność, nierównowaga, podatność na zaburzenia funkcjonowania psychicznego są naturalna częścią procesu ciąży. Dla każdej kobiety jest to inny moment w życiu. Każda kobieta przeżywa bycie w ciąży w indywidualny i specyficzny sposób. Ciąża oraz narodziny dziecka są naturalnym przejściowym kryzysem życiowym, zarówno w życiu kobiety jak i mężczyzny.

Spotkania skierowane są do kobiet w ciąży; do kobiet, które straciły dziecko; do kobiet z niemowlakami (spotkania matki i niemowlęcia) oraz do mężczyzn doświadczających nowych stanów emocjonalnych związanych z ciążą partnerki i rolą ojca. Dają możliwość przyjrzenia się nowej sytuacji oraz uznania rożnych stanów emocjonalnych, szczególnie tych, które mogą wydawać się społecznie niepożądane. Podobnie jak w psychoterapii indywidualnej, praca opiera się na rozmowie jak i wykorzystaniu technik z nurtu DMT.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest bezpieczną przestrzenią do odkrywania i przyglądania się sobie, zbudowaną w oparciu o pełnię uwagi terapeuty i nawiązanej relacji terapeutycznej.

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się od 3-5 konsultacji. W tym czasie mają miejsce wybrzmieć potrzeby i oczekiwania osoby zainteresowanej oraz istnieje możliwość doświadczenia jak może wyglądać praca terapeutyczna w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem. W trakcie tych spotkań ustalany jest kierunek i warunki współpracy.

W zależności od potrzeb klienta, wnoszonych treści oraz etapu procesu, proponuję różne metody terapeutyczne, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta. Sesje DMT obejmują rozmowę i ruch.

Alternatywnie jako niezależną formę rozwoju osobistego oferuję indywidualne sesje praktyki ruchowej w oparciu o metody psychoterapii tańcem i ruchem, Ruch Autentyczny, Laban Bartenieff Movement System.

Psychoterapia grupowa

Jest formą, która daje możliwości poznania siebie w oparciu o obserwację własnych przeżyć i doświadczeń, nie tylko w kontakcie z terapeutą (tak jak jest to w terapii indywidualnej), lecz również w oparciu o własne odczucia i reakcje pojawiające się w relacji z innymi uczestnikami. Obecność innych osób pozwala lepiej zrozumieć przyjmowane przez siebie role w grupie. Najczęściej zalecana w sytuacji, gdy osoba zgłasza różne trudności interpersonalne pojawiające się w odmiennych sytuacjach społecznych.

Psychoterapia grupowa prowadzona metodą psychoterapii tańcem i ruchem opiera się na łączeniu doświadczeń ruchowych z werbalną wymianą między uczestnikami.

Ruch autentyczny

Ruch Autentyczny to narzędzie z wieloletnią tradycją i ze ściśle określonym zastosowaniem. Często przysłowiowo określany jest mianem psychoanalizy w ruchu lub medytacją w ruchu. Swobodny, intuicyjny ruch wykorzystywany jest do łączenia odczuć z ciała, emocji i myśli. Następnie zostaje wykorzystany do interpretacji życiowych doświadczeń.

Prekursorką Ruchu Autentycznego była Mary Whitehouse, a jej prace kontynuowała i rozwinęła Janet Adler.

Ruch Autentyczny to podążanie przy zamkniętych oczach za impulsami płynącymi z ciała, jednocześnie pozostając w świadomości- dzięki zapamiętywaniu ruchu. To tak, jakby proces zapamiętywania stawał się pomostem pomiędzy nieświadomymi treściami odgrywanymi w ruchu, a świadomością, tym co tu i teraz. To co ważne w praktyce Ruchu Autentycznego to ściśle określona struktura oraz przyjmowane role. Praktykę rozpoczyna się od ruchu, w ustalonym wcześniej przedziale czasowym, w obecności osób świadkujących. Ważnym etapem jest moment wymiany wspomnień i doświadczeń pomiędzy osobą poruszająca się i świadkiem.

Ruch Autentyczny może być praktykowany w formie spotkań indywidualnych, grupowych oraz w formie warsztatów.

Psychoterapia dla kobiet w ciąży i diady (matka-niemowlę)

Społecznie ciąża kojarzy się ze stanami radości, oczekiwania, miłości. Natomiast psychologia widzi ten stan w szerszej perspektywie, z całą paletą emocji. Głęboka emocjonalność, nierównowaga, podatność na zaburzenia funkcjonowania psychicznego są naturalna częścią procesu ciąży. Dla każdej kobiety jest to inny moment w życiu. Każda kobieta przeżywa bycie w ciąży w indywidualny i specyficzny sposób. Ciąża oraz narodziny dziecka są naturalnym przejściowym kryzysem życiowym, zarówno w życiu kobiety jak i mężczyzny.

Spotkania skierowane są do kobiet w ciąży; do kobiet, które straciły dziecko; do kobiet z niemowlakami (spotkania matki i niemowlęcia) oraz do mężczyzn doświadczających nowych stanów emocjonalnych związanych z ciążą partnerki i rolą ojca. Dają możliwość przyjrzenia się nowej sytuacji oraz uznania rożnych stanów emocjonalnych, szczególnie tych, które mogą wydawać się społecznie niepożądane. Podobnie jak w psychoterapii indywidualnej, praca opiera się na rozmowie jak i wykorzystaniu technik z nurtu DMT.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest bezpieczną przestrzenią do odkrywania i przyglądania się sobie, zbudowaną w oparciu o pełnię uwagi terapeuty i nawiązanej relacji terapeutycznej.

Każdy proces terapeutyczny rozpoczyna się od 3-5 konsultacji. W tym czasie mają miejsce wybrzmieć potrzeby i oczekiwania osoby zainteresowanej oraz istnieje możliwość doświadczenia jak może wyglądać praca terapeutyczna w nurcie psychoterapii tańcem i ruchem. W trakcie tych spotkań ustalany jest kierunek i warunki współpracy.

W zależności od potrzeb klienta, wnoszonych treści oraz etapu procesu, proponuję różne metody terapeutyczne, które najlepiej odpowiadają potrzebom klienta. Sesje DMT obejmują rozmowę i ruch.

Alternatywnie jako niezależną formę rozwoju osobistego oferuję indywidualne sesje praktyki ruchowej w oparciu o metody psychoterapii tańcem i ruchem, Ruch Autentyczny, Laban Bartenieff Movement System.

Cennik

Psychoterapia indywidualna

200 zł / 50 min

Sesja Ruchu Autentycznego

200 zł / 50 min

Psychoterapia dla kobiet w ciąży i diady (matka-niemowlę)

300 zł / 75 min

Kontakt

Sonia Kuraś

ul. Klonowa 1

Gdańsk-Wrzeszcz (przy dworcu PKP i SKM),

II piętro

wejście do klatki schodowej od szczytu budynku,
po stronie al. Grunwaldzkiej